1. Visa House
  2. Russische Konsulate und Visa-Zentren
  3. Moldawien

Russische Konsulate – Moldawien

Kischinjow

153, pr. Shtefan tchel Mare, Chisinau, 2004, Moldova(phone +373 (22) 23-51-10, 23-49-41, 23-49-42, 23-49-43, 23-49-44; fax +373 (22) 23-51-09, 23-51-07; email: moldova@kdmid.ru)