Российские консульства – Намибия

Виндхук

Embassy of the Russian Federation in the Republic of Namibia, 4 Christian Street, P.O. Box 3826, Windhoek 9000 (phone +264 (61) 228-671; fax +264 (61) 229-061; email rusemnam@mweb.com.na)